Ochrana osobních údajů

 

Základní informace

Správce osobních údajů:

Ebenit s.r.o. (IČ: 06350186)

Zpracovatelé osobních údajů:

Ebenit s.r.o. (IČ: 06350186)

Správce a zpracovatelé jsou povinni zajistit veškeré úsilí k tomu, aby bylo s osobními daty nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány na základě vzájemné komunikace, uzavřených smluv, či z vyplněných formulářů a pohybu po webových stránkách. Další osobní údaje pochází z veřejně dostupných zdrojů (rejstříků, evidencí, atd.).

Seznam osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:

Osobní údaje vzniklé vzájemnou komunikací. Např.:

 1. Jméno, Telefon, E-mail, Adresa, …
 2. Historii samotné komunikace

Osobní údaje z vyplněných formulářů z webových stránek. Např.:

 1. Jméno, Telefon, E-mail, IP adresa, ...

Osobní údaje vzniklé využíváním námi spravovaných webových stránek. Např.:

 1. Jméno, Telefon, E-mail, IP adresa, ...

Pro zlepšení našich služeb využíváme možnosti uložení cookies do vašeho prohlížeče. Jedná se o:

 1. Cookies pro uložení dat z předešlého vyplnění formuláře
 2. Cookies třetích stran - Google, Seznam, Facebook

Účel zpracování osobních údajů

Uložené osobní údaje zpracováváme pro účely:

 1. Naplnění závazků mezi správcem a subjektem údajů
 2. PR a Marketingové aktivity

Doba zpracování:

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům.

Informování, editace, nebo výmaz osobních údajů

Ze statutu nařízení máte právo ovlivnit způsob nakládání s vašimi osobními údaji. Zejména se jedná o:

 1. Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
 2. Právo na opravu osobních údajů
 3. Právo na odstranění (právo být zapomenut)

Pro uplatnění tohoto práva nás prosím kontaktujte v písemné podobě na adresu:

Ebenit s.r.o., Ve Svahu 349/12, Plzeň 4 - Červený Hrádek, 312 00

Abychom mohli ověřit vaší identitu, prosíme o připojení notářsky ověřeného podpisu.

STATUS_IS__APP_RUNNING